Projekty pro podnikovou infrastrukturu

Větší část projektů pro podnikovou sféru jsem realizoval pro společnost Český metrologický institut, kde působím
od 1. 4. 2000 jako OSVČ. Po celou dobu mého působení jsem měl vliv na řadu vznikajících projektů, velkou část jsem sám navrhoval a realizoval.

Vybrané realizované softwarové projekty

IS ČMI

Výchozí podniková aplikace pro identifikaci uživatelů, distribuci, aktualizaci, správu aplikací.

Použité technologie: nativní aplikace Windows, SSL přístup k řídícímu API IS ČMI

Zvláštní vlastnost: Ústřední klient pro využití aplikací v podniku ČMI - v jeho distribuci a správě je cca 25 aplikací

IS ČMI API

Serverová část aplikace IS ČMI zabezpečující veškerou komunikaci mezi IS ČMI a ostatními systémy. Aplikace má na starost zabezpečení spojení, distribuci a aktualizaci aplikací a doplňků a mnoho dalšího. Aplikace zajišťuje generování a ověření session, identifikaci / zosobnění uživatele pro ostatní systémy IS ČMI.

Použité technologie: SSL, web services, XML, WSDL, JSON, MySQL databáze, MS SQL databáze, Firebird databáze, LDAP databáze.

Zvláštní funkce: aplikace  primárně spravuje podnikové uživatelské účty a oprávnění, maximální stupeň automatizace


API ekonomických systémů

Soubor služeb zajišťujících zabezpečené spojení, výměnu a konverzi dat mezi několika různými systémy - Ekonomický systém, systém elektronických pokladen, systém zakázek

Použité technologie: web services, WSDL, XML, MS SQL databáze

Zvláštní vlastnost: v provozních špičkách zpracování několika stovek požadavků za sekundu

Docházkový systém

Kompletní funkce docházkového systému - evidence, úpravy, tiskové výstupy, exporty do návazných systémů, vstupní data z docházkových terminálů (14 poboček v celé ČR)

Použité technologie: webové rozhraní, služby na pozadí, MySQL databáze, MS SQL databáze

Zvláštní funkce: maximální stupeň automatizace, uživatelská přívětivost, speciální funkce pro plánování docházky, aplikace je s úpravami provozována od roku 2005

Požadavkové listy

Aplikace pro řízení a zpracování požadavků na pořízení investic většího rozsahu.

Řízení požadavku od žádosti, schvalování vedoucím oddělení, dále ředitelem, dále gestorem oboru, dále investiční komisí.

Schválené požadavky: evidence objednávek k požadavku, plánování realizace, sledování finančních toků vázaných k objednávce, zařazení nabytého majetku do evidence majetku

Výstupy na základě mnoha kritérií, náhledy výstupů v aplikaci, exporty do aplikace Excel

Použité technologie: webové rozhraní, MySQL databáze, emailové notifikace osobám, u kterých se v hierarchii zpracování očekává nějaká reakce / schválení

Typover

Evidence typových schválení / certifikátů

Registrace

Registrace oprávněných subjektů


Realizované projekty jsou určeny pro interní využití, proto nemohu poskytovat jejich odkazy - respektive mimo Intranet jsou tyto projekty nedostupné.

V případě zájmu o přímé reference kontaktujte Český metrologický institut
Vedoucí správního oddělení: Ing. Dalibor Täuber
Ekonomický ředitel: Bc. Ondřej Kebrle, MBA  

Realizované projekty správy podnikové infrastruktury

Všechny níže uvedené projekty jsem navrhoval a realizoval samostatně (HW, SW, instalace, konfigurace, integrace). Všechny služby založené na serverech procházejí postupně generační výměnou, většina uvedených postupů tedy byla realizována opakovaně vždy s nejnovější generací aplikovaného software.

 • Aplikační servery s OS Microsoft Windows server 2003 až 2016
  Instalace operačních systémů, inicializace diskových polí, zabezpečení a integrace do podnikového řešení (např. Active Directory), instalace a konfigurace aplikací pro zamýšlený účel provozu serveru - zpravidla aplikační server, SQL server. 
 • Databázové servery
  Vyhrazené MS SQL servery - datové sklady většiny realizovaných projektů
  Vyhrazené MySQL servery - datové sklady vybraných projektů
 • Datová úložiště - produkty společnosti Synology
  Souborové služby s hierarchií oprávnění, služby VPN servru, sekundární DNS, server LDAP - přístupová oprávnění řízena a synchronizována aplikací IS ČMI.
 • Firewally značky Juniper
  Realizace síťě WAN - centrála v Brně, 13 poboček po celé ČR. Použitá zařízení na pobočkách Juniper SSG5, Brno Juniper SSG140, aktuálně Brno Juniper SSG 550 - nejvýkonnější model řady, více než 1Gbps šifrovaně. Po celou dobu provozu zařízení jsem prováděl jejich správu (správu celé sítě WAN, v některých pobočkách i LAN).
 • Správa počítačové sítě ČMI Brno - všechny prvky sítě, počítače, servery, aplikace - v síti LAN cca 450 aktivních zařízení, cca 150 uživatelů.
 • Realizace několika menších LAN na pobočkách Olomouc, Kroměříž, Jihlava, České Budějovice.

CHCETE VYTVOŘIT PROJEKT NA MÍRU?